THE FJÄLLRÄVEN WAY

En produktion, der tager hensyn til både naturen, mennesker og dyr har mange aspekter. Det kræver en holistisk tilgang. Og denne tilgang er baseret på tanken om at finde langsigtede løsninger og løbende forbedringer. Det påvirker, hvordan vi arbejder med producenter, leverandører, dyr, materialer og vores egne medarbejdere.

Som en hjælp til at finde vej og holde os på det rette spor har vi udviklet The Fjällräven Way – et skriftligt dokument, der fungerer som et kompas og et kort, der leder vores beslutninger. De fire punkter i Fjällrävens kompas er: Natur og miljø, Økonomi og forretningsprocesser, Socialt ansvar, og sidst men ikke mindst, Velbefindende. Hvis vi stopper op et øjeblik og kigger på, hvordan de valg vi træffer, påvirker kompassets fire hovedretninger, og hvis det lykkes os at finde en balance inden for alle fire områder, kan vi træffe bæredygtige beslutninger – store og små – hver dag.Ønsker du at vide mere? Download Fjällräven Adfærdskodeks.