Vi tror på, at de bedste ting gøres i fællesskab som et hold. Vi arbejder tæt sammen med vores partnere på alle trin i vores produktionskæde. Det betyder, at vi sender en masse e-mails, bruger timevis i telefonen og diskuterer ting i detaljer på møder. Det tager tid, men det er det værd. Vi har opbygget relationer, der strækker sig over årtier, og vi har lært en masse hen ad vejen. Tillid og respekt gavner ikke kun os og vores leverandører, det betyder også, at vi kan skabe de bedste produkter til dig.

THE FJÄLLRÄVEN CODE OF CONDUCT

Når vi har en klar vision om, hvordan vi ønsker at arbejde og hvad vi ønsker at opnå, er der brug for et fælles sprog for at sikre, at alle der arbejder med os, har samme indstilling og arbejder hen mod det samme mål. Derfor har vi udviklet vores Code of Conduct.

Dette dokument er grundlaget for, hvordan vi driver forretning, og det er ikke til diskussion. Det er baseret på adfærdskodekset fra Fair Labor Association og omfatter menneskerettigheder, dyrevelfærd, miljøbeskyttelse, bæredygtig udvikling og anti-korruption.

Vi tilbyder træning og støtte for at sikre, at vores leverandører fuldt ud indfører vores Code of Conduct. Vi – og tredjeparter – udfører audits og besøger regelmæssigt vores leverandører, og hvis der opstår et problem, er vi klar til at yde støtte og opfordre til positive forandringer. Vi tror fuldt og fast på, at det, der er bedst for vores leverandører, er bedst for os.
SAMARBEJDE

Vi arbejder ikke alene. Vi deler et fælles mål med mange andre i outdoor-beklædningsbranchen. Tilsammen ønsker vi at forbedre arbejdsforholdene, reducere miljøindvirkningen og udrydde dårlig praksis og korruption. 

Vi er en del af Cascale (https://cascale.org/), en brancheomfattende gruppe af mere end 80 førende virksomheder og NGO'er inden for beklædning og fodtøj. Sammen deler vi oplysninger og bedste fremgangsmåder med det formål at reducere branchens miljømæssige og sociale indvirkning.

I 2013 blev vi medlem af Fair Labor Association (FLA) (http://www.fairlabor.org/). Ligesom Cascale er FLA en organisation med mange interessenter, men dens fokus er på fremme af arbejderes rettigheder og forbedring af arbejdsforhold på globalt plan. Det har gjort os i stand til at forbedre vores tilgang til brug af etisk forsvarlige kilder rundt om i verden.

FN's mandat indbefatter alt fra klimaforandringer til menneskerettigheder. Dets styrke kommer fra samarbejde. Det et bygget på den overbevisning, at vi er fælles om dette. FN's Global Compact, som vi har tilmeldt os, er et partnerskab mellem virksomheder og De Forenede Nationer. Medlemmer forpligter sig til at tilrette deres drift og strategier efter 10 universalt anerkendte principper vedrørende menneskerettigheder, arbejdskraft, anti-korruption og miljøet.