FENIXIN tietosuojaseloste (perusversio)

1 § Tietoa henkilötietojen keräämisestä

(1) Seuraavat tiedot koskevat tämän verkkosivuston käytön aikana tapahtuvaa henkilötietojen keräämistä. Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka koskevat verkkosivuston käyttäjää henkilökohtaisesti, esim. nimi, osoite, sähköpostiosoite, käyttäjän toimintatavat.

(2) EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 4 artiklan 7 kohdan mukainen rekisterinpitäjä on Fenix Outdoor E-Com AB, Brogatan 141, 894 35  Själevad, Sweden, ecom@fenixoutdoor.se (katso oikeudellista huomautustamme), jäljempänä "Yhtiö". Yhtiön tietosuojavastaavaan voi ottaa yhteyttä kirjoittamalla osoitteeseen privacy.ecom@fenixoutdoor.se tai yllä mainittuun postiosoitteeseemme ja osoittamalla viestin tietosuojasta vastaavalle henkilölle.

(3) Jos asiakas ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse tai yhteydenottolomakkeella, hänen meille antamansa tiedot (sähköpostiosoite, nimi ja puhelinnumero, jos saatavilla) tallennetaan, jotta tiedusteluihin vastaaminen olisi mahdollista. Kun kyseisten tietojen säilyttäminen ei ole enää välttämätöntä, poistamme ne tai, jos niille on asetettu lakisääteisiä säilytysvaatimuksia, rajoitamme niiden käsittelyä.

(4) Jos käytämme alihankkijoita verkkopalvelujemme toimintojen toteuttamiseksi tai haluamme käyttää asiakkaan tietoja mainontatarkoituksiin, ilmoitamme tästä alla. Kerromme alla myös siitä kuinka pitkään tietojasi säilytetään.

2 § Rekisteröidyn oikeudet

(1) Rekisteröidyllä on seuraavat omia henkilötietojaan koskevat oikeudet:

– oikeus saada tietoa käsittelystä sekä saada pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin
– oikeus saada tietonsa oikaistuksi ja poistetuiksi
– oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
– oikeus vastustaa tietojen käsittelyä
– oikeus tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen.

Jos rekisteröity haluaa käyttää näitä oikeuksiaan, tulee tätä koskeva pyyntö esittää sähköpostitse tai kirjallisesti rekisterinpitäjän yllä olevaan osoitteeseen.

(2) Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus henkilötietojensa käsittelystä valvontaviranomaiselle. Suomen tietosuoja-asioiden valvontaviranomaisena toimii Tietosuojavaltuutetun toimisto (www.tietosuoja.fi).

3 § Henkilötietojen kerääminen verkkosivustollamme käynnin yhteydessä

(1) Jos asiakas käyttää verkkosivustoa ainoastaan tiedonhakutarkoituksessa eikä kirjaa tai toimita meille tietoja millään tavalla, keräämme ainoastaan henkilötietoja, jotka asiakkaan selain lähettää palvelimellemme. Jos asiakas haluaa käyttää verkkosivustoamme, keräämme seuraavat teknisesti välttämättömät tiedot, jotka ovat edellytyksenä verkkosivuston näyttämiselle ja sen vakauden ja turvallisuuden takaamiselle.

– IP-osoite
– tiedustelun päivämäärä ja kellonaika
– aikaero Greenwichin aikaan (GMT) verrattuna
– pyynnön sisältö (erityinen sivu)
– pääsyn tila / HTTP-tilakoodi
– siirretyn tiedon määrä kussakin tapauksessa
– verkkosivusto, jolta pyyntö tulee
– selain
– käyttöjärjestelmä ja sen liitäntä
– selainohjelmiston kieli ja versio.

Tällaisen tietojen keräämisen ja käsittelemisen oikeusperusta on rekisterinpitäjän oikeutettu etu (tietosuoja-asetuksen 6(1)(f) artikla). Rekisterinpitäjällä on oikeutettu etu käsitellä näitä tietoja, jotta rekisterinpitäjä voi tarjota kotisivunsa ja sillä olevat palvelut rekisteröidylle. Koska tietojen käsittely on teknisesti välttämätöntä sivun näyttämiseksi, ja koska tällaisten tietojen käsittelyä ei voida pitää rekisteröidyn kannalta yllättävänä, rekisterinpitäjä on tässä tapauksessa päätynyt siihen, ettei rekisteröidyn yksityisyyden suojan tarve tässä tapauksessa asetu rekisterinpitäjän oikeutetun edelle.

(2) Yllä mainittujen tietojen lisäksi asiakkaan tietokoneelle tallennetaan evästeitä hänen käyttäessään verkkosivustoamme. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka asiakkaan selain tallentaa asiakkaan kiintolevylle ja joiden avulla välitetään erityisiä tietoja paikkaan, joka asettaa evästeen (tässä tapauksessa meille). Evästeet eivät voi aktivoida ohjelmia tai välittää viruksia tietokoneille. Niiden tarkoituksena on tehdä internetin käytöstä yleisesti käyttäjäystävällisempää ja tehokkaampaa.

(3) Evästeiden ja pikselien käyttö:

a) Me käytämme evästeitä tällä verkkosivustolla kerätäksemme tilastollisia tietoja henkilöistä, jotka avaavat verkkosivustomme, kaupallisiin tarkoituksiin ja parantaaksemme verkkosivustomme antamaa käyttäjäkokemusta. Me saatamme päivittää evästeitämme koskevia tietoja aika ajoin. Suosittelemme sen takia, että vierailet tällä sivulla säännöllisesti perehtyäksesi evästeiden käyttöä koskeviin toimintatapoihimme.

Me käytämme evästeitä, jotta voisimme tunnistaa asiakkaan tämän seuraavilla käyntikerroilla, jos hän avaa asiakastilin sivustollamme. Muutoin asiakkaan olisi kirjauduttava sisään erikseen joka kerta, kun hän avaa verkkosivuston.

Eväste on pieni tiedosto, jossa on kirjaimia ja numeroita ja joka asetetaan asiakkaan laitteelle hänen käydessä verkkosivustollamme. Jos asiakas ei ole kieltänyt evästeiden asettamista selaimensa asetuksista, asiakkaan laitteelle asetetaan eväste, kun hän avaa verkkosivustomme. Evästeitä on kahden tyyppisiä. Se, minkä tyyppinen eväste asetetaan asiakkaan laitteelle, määritetään evästeen asiakkaan laitteelle tallentamisen hetkellä. Evästeet voivat olla tyypiltään pysyviä tai tilapäisiä. Lisäksi evästeet voivat olla ensimmäisen osapuolen (meidän verkkosivustomme) asettamia tai jonkin muun kolmannen osapuolen asettamia.

Pysyvät evästeet poistetaan automaattisesti tietyn ajanjakson kuluttua. Ajanjakson pituus voi vaihdella riippuen evästeestä. Asiakas voi poistaa evästeet milloin tahansa selaimensa turvallisuusasetuksista.

Tilapäiset evästeet poistetaan automaattisesti, kun selain suljetaan. Tällaisiin evästeisiin luetaan erityisesti istuntoevästeet. Ne tallentavat nk. istuntotunnisteen, joka linkittää asiakkaan selaimen eri pyynnöt yhtenäiseksi istunnoksi. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaan tietokone on tunnistettavissa, kun hän palaa verkkosivustollemme uudelleen. Istuntoevästeet katoavat, kun asiakas kirjautuu ulos tai sulkee selaimen.

Flash-evästeitä ei tallenna asiakkaan selain vaan flash-liitännäinen. Käytämme myös HTML5-tallennuskohteita, jotka tallentuvat asiakkaan päätelaitteelle. Nämä kohteet tallentavat välttämättömät tiedot riippumatta käytettävästä selaimesta, eikä niillä ole automaattista voimassaolon päättymispäivää. Jos asiakas ei halua flash-evästeitä käytettävän, hänen on asennettava tätä tarkoitusta varten tehty lisäohjelma, esim. Mozilla Firefoxia varten "Better Privacy" (https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/betterprivacy/) tai Google Chromea varten Adobe Flash Killer– Cookie. Asiakas voi estää HTML5-tallennuskohteiden käytön asettamalla selaimensa yksityiseen käyttötilaan. Suosittelemme myös evästeiden ja selaimen historiatietojen manuaalista poistamista säännöllisesti.

Ensimmäiseltä osapuolelta peräisin olevat evästeet, nk. ensimmäisen osapuolen evästeet (esim. verkkosivustomme käytön optimointiin tarkoitetut evästeet), asettaa verkkosivusto, jonka asiakas avaa.

Kolmannelta osapuolelta peräisin olevat evästeet (kolmannen osapuolen evästeet) ovat evästeitä, jotka asentuvat asiakkaan tietokoneelle muun kuin asiakkaan avaaman verkkosivuston toimesta. Jos asiakas avaa jonkin verkkosivuston ja hänen tietokoneelleen tallentuu jonkin toisen verkkosivuston eväste, kyseessä on kolmannen osapuolen eväste.

Verkkosivustomme käyttää useita sellaisten kolmansien osapuolten tarjoamia palveluita, jotka käyttävät toisinaan evästeitä (kolmannen osapuolen evästeitä). Käytämme palveluita kohdistaaksemme mainontaa asiakkaan mielenkiinnon kohteiden, aikaisempien ostojen ja verkkosivustollamme käyntien perusteella. Käytämme tällaisia palveluja kaupallisten kampanjoiden arvioimiseen ja verkkosivustollamme kävijöitä ja ostavia asiakkaitamme koskevien tilastojen saamiseen. Näin saatuja tietoja käsitellään pseudonymisoidussa muodossa, mikä tarkoittaa sitä, että asiakkaan tunnistamisen mahdollistavat tiedot eivät tallennu evästeisiin ja pikseleihin.

Kolmansien osapuolten evästeiden ja pikseleiden tietoja voidaan jakaa muiden Fenix Outdoor -konsernin yritysten kesken analyysien tekemistä ja tilastollisia tarkoituksia varten. Kolmannen osapuolen evästeitä ja pikseleitä voidaan käyttää myös Fenix Outdoor -konsernin muiden yritysten sellaisten mainosten näyttämiseen, joiden uskomme kiinnostavan asiakasta. Lisätietoja Fenix Outdoor -konsernin yrityksistä on nähtävissä verkkosivustolla www.fenixoutdoor.com.

b) Asiakkaan suostumus

Hyväksymällä evästeiden käytön selaimestaan ja avaamalla verkkosivustomme asiakas antaa meille ja palveluntarjoajillemme suostumuksen verkkosivustomme evästeiden käyttöön.

c) Voiko suostumuksen perua?

Kyllä. Jos asiakas haluaa perua suostumuksensa, hänen tulee poistaa laitteelleen tallentuneet evästeet selaimensa asetuksista. Jos asiakas haluaa estää evästeiden asettamisen laitteelleen, hänen on muutettava selaimensa asetuksia siten, että evästeiden käyttö on kiellettyä. On kuitenkin muistettava, että jos evästeiden käyttöä ei hyväksytä, verkkosivuston kaikki toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä tai verkkosivusto ei ehkä toimi lainkaan.

4 § Muut verkkosivustollamme tarjottavat toiminnot ja palvelut

(1) Verkkosivustomme puhtaasti informatiivisen tarkoituksen lisäksi tarjoamme erilaisia palveluita, jotka saattavat kiinnostaa asiakasta. Niiden käyttö edellyttää yleensä henkilötietojen luovuttamista. Käytämme tällä tavalla saamiamme tietoja palvelun tarjoamiseen. Yllä esitetyt henkilötietojen käsittelyn periaatteet soveltuvat myös tällaiseen tietojen käsittelyyn.

(2) Toisinaan käytämme ulkoisia palveluntarjoajia asiakkaidemme tietojen käsittelyyn. Olemme valinneet käyttämämme palveluntarjoajat huolellisesti. Palveluntarjoajia sitovat meidän antamamme ohjeet ja valvomme niiden toimintaa säännöllisesti.

(3) Saatamme myös luovuttaa asiakkaan henkilötietoja kolmansille osapuolille, mikäli tarjoamme erityisiä osallistumismahdollisuuksia, arvontoja, mahdollisuuksia sopimuksen solmimiseen tai muita samankaltaisia palveluja yhdessä kumppaniemme kanssa. Lisätietoja saat syöttäessäsi henkilötietoja tai jäljempänä esitetyissä tarjottavien palveluiden kuvauksissa.

(4) Jos palveluntarjoajamme tai kumppanimme sijaitsevat Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella, ilmoitamme tämän seurauksista kunkin tarjottavan palvelun kuvauksessa.

5 § Verkkokauppamme käyttö

(1) Jos asiakas haluaa tehdä tilauksia verkkokaupastamme, tällaisen sopimuksen solmiminen edellyttää henkilötietojen luovuttamista meille, jotta voimme käsitellä tilauksen. Sopimuksen solmimista varten pakolliset tiedot on erikseen merkitty; muiden tietojen antaminen on vapaaehtoista. 

(2) Voidaksemme käsitellä tilauksesi käytämme seuraavaa palveluntarjoajaa tai seuraavia palveluntarjoajia, jotka tukevat meitä täysin tai osittain sopimusten suorittamisessa. Tiettyjä henkilötietoja välitetään näille palveluntarjoajille seuraavien tietojen mukaisesti.

Keräämämme henkilötiedot välitetään kuljetusyhtiölle, jonka tehtävänä on suorittaa sopimuksen mukainen toimitus silloin, kun sitä edellytetään tuotteiden toimittamiseksi. Lähetämme maksutietosi asianmukaiselle luottolaitokselle osana maksuprosessia silloin, kun se on tarpeen maksuprosessia varten. Voimme myös välittää maksutietosi yhtiömme pankille. Jos maksupalveluntarjoajia käytetään, ilmoitamme sinulle nimenomaisesti siitä alla. Tietojen välityksen lainmukainen peruste on GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta.

(3) Maksupalveluntarjoajan käyttö (maksupalvelut)

- Adyen

Jos valitset maksupalveluntarjoaja Adyenin maksutyypin (credit- ja debit-kortti), maksuprosessi tapahtuu maksupalveluntarjoaja Adyenin kautta, jonka osoite on Simon Carmiggeltstraat 6 - 50, 1011 DJ Amsterdam, Alankomaat ja jolle me toimitamme tilaustietojesi lisäksi myös muita tietoja (osoite, IBAN, BIC, laskun summa, valuutta ja liiketapahtumanumero) GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti. Tietojesi välitys tapahtuu ainoastaan maksun suorittamiseksi maksupalveluntarjoaja Adyenin kanssa ja vain siinä määrin kuin se on tarpeen tätä varten.

Asiakas voi luoda halutessaan asiakastilin, jonka kautta pystymme tallentamaan käyttäjän tietoja muita, myöhemmin tehtäviä ostoja varten. Asiakastiliä luotaessa "Oma tili" -kohdassa asiakkaan antamat tiedot tallentuvat siten, että ne ovat poistettavissa. Asiakas voi poistaa kaikki antamansa tiedot, myös käyttäjätilin, milloin tahansa asiakassivuston kautta.

Saatamme myös käsitellä asiakkaan antamia tietoja informoidaksemme häntä muista mielenkiintoisista valikoimaamme kuuluvista tuotteista tai lähettääksemme hänelle teknisiä tietoja sisältäviä sähköpostiviestejä. Emme lähetä sinulle sähköisiä suoramarkkinointiviestejä, ellet ole antanut suostumustasi tätä koskien.

(4) Soveltuvan kirjanpitolainsäädännön perusteella meillä on velvollisuus säilyttää eräitä asiakkaan osoite-, maksu- ja tilaustietoja kuusi vuotta sen tilivuoden päättymisestä, johon kyseiset tiedot kohdistuvat. Rajoitamme käsittelyä kuitenkin kolmen vuoden jälkeen, jonka jälkeen asiakkaan tietoja käytetään ainoastaan rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi. Säilyttäessämme henkilötietoja pidempään, kuin se on tarpeen asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen täyttämiseksi, on henkilötietojen käsittelyperuste lakisääteisen velvoitteemme täyttäminen (tietosuoja-asetuksen 6(1)(c) artikla).

(5) Varmistuaksemme siitä, että asiakkaan henkilötietoja, erityisesti raha-asioita koskevien tietoja, ei käytetä väärin, tilausprosessi salataan TLS-tekniikalla.

6 § Uutiskirje

(1) Asiakas voi alkaa tilata uutiskirjettämme antamalla siihen suostumuksensa. Uutiskirjeellämme tiedotamme tuotteitamme ja palveluitamme koskevista uusista ja mielenkiintoisista tarjouksista.

(2) Uutiskirjeen tilaajaksi rekisteröitymisessä käytämme kaksinkertaista hyväksymisprosessia. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaan rekisteröidyttyä lähetämme hänelle sähköpostiviestin hänen antamaansa sähköpostiosoitteeseen ja pyydämme vahvistusta sille, että asiakas haluaa saada uutiskirjeemme. Jos asiakas ei vahvista rekisteröityneensä tilaajaksi, hän ei saa uutiskirjettämme, emmekä me tallenna hänen sähköpostiosoitettaan. Lisäksi tallennamme asiakkaan käyttämän IP-osoitteen ja rekisteröitymisen ja vahvistamisen ajankohdat. Tämän prosessin tarkoituksena on todistaa asiakkaan rekisteröityminen ja, jos välttämätöntä, taata mahdollisuus henkilötietojen mahdollisen väärinkäytön tutkimiseen.

(3) Ainoa pakollinen tieto uutiskirjeen lähettämisessä on asiakkaan sähköpostiosoite. Asiakkaan antaman vahvistuksen jälkeen tallennamme hänen sähköpostiosoitteensa uutiskirjeen lähettämistä varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on asiakkaan antama suostumus (tietosuoja-asetuksen 6(1)(a) artikla).

(4) Asiakas voi perua uutiskirjeen lähettämiseen antamansa suostumuksen ja lopettaa uutiskirjeen tilaamisen milloin tahansa. Sen voi tehdä napsauttamalla jokaisessa sähköpostitse toimitettavassa uutiskirjeessämme olevaa linkkiä tai lähettämällä perumisilmoitus oikeudellisessa huomautuksessa mainittuun osoitteeseen.

(5) Arvioimme asiakkaan toimintatapoja lähettäessämme uutiskirjeitä. Tätä arviointia varten sähköpostiviestit sisältävät nk. verkkojäljitteitä (web beacon) tai seurantapikseleitä (tracking pixels), jotka ovat verkkosivustollemme tallennettuja yhden pikselin kuvatiedostoja. Arviointia varten linkitämme 3 §:ssä mainitut tiedostot ja verkkojäljitteet asiakkaan sähköpostiosoitteeseen ja yksilölliseen tunnisteeseen. Saatujen tietojen avulla luomme käyttäjäprofiilin, jonka avulla voimme räätälöidä uutiskirjettä yksilöllisten mielenkiinnon kohteiden mukaan. Tätä varten tallennamme tiedon siitä, milloin asiakas lukee uutiskirjeemme ja mitä siinä olevia linkkejä hän napsauttaa, ja teemme johtopäätöksiä asiakkaan henkilökohtaisista mielenkiinnon kohteista. Yhdistämme nämä tiedot toimenpiteisiin, joita asiakas on suorittanut verkkosivustollamme.

Asiakas voi perua tällaisen jäljittämisen milloin tahansa napsauttamalla linkkiä, joka sisältyy jokaiseen lähettämäämme sähköpostiviestiin, tai ilmoittamalla siitä meille muun viestintäkanavan avulla. Tietoja säilytetään niin kauan kuin asiakas on uutiskirjeen tilaaja. Uloskirjautumisen jälkeen tallennamme ainoastaan tilastollisiin tarkoituksiin tarvittavat tiedot, ja nekin nimettömästi. Tällainen seuranta ei ole mahdollista, jos asiakas on estänyt kuvien näyttämisen vakioasetuksena sähköpostiohjelmastaan. Tällöin uutiskirje ei näy kokonaan ja kaikkia sen toimintoja ei ehkä voida käyttää. Jos kuvat avataan manuaalisesti, edellä selostettu jäljitys aktivoituu.

7 § Henkilötietojen käsittelyyn annetun suostumuksen kumoaminen tai peruminen

(1) Asiakas voi peruuttaa milloin tahansa tietojensa käsittelyyn antamansa suostumuksen. Peruminen vaikuttaa peruuttamisilmoituksen jälkeen tapahtuvan asiakkaan henkilötietojen käsittelyn luvallisuuteen.

(2) Jos käsittelemme henkilötietoja oikeutettuun etuumme perustuen, asiakas voi kieltää itseänsä koskevien henkilötietojen käsittelemisen. Näin on erityisesti silloin, kun tietojen käsittely ei ole välttämätöntä asiakkaan kanssa solmitun sopimuksen toteuttamiseksi, minkä olemme ilmoittaneet jäljempänä esitettyjen toimintojen kulloisessakin kuvauksessa. Jos asiakas haluaa kieltää itseään koskevien tietojen käsittelemisen, pyydämme häntä ilmoittamaan syyt, miksi meidän ei tulisi  jatkaa hänen henkilötietojensa käsittelemistä. Jos asiakkaalla on perusteltu syy, tarkastelemme tilannetta ja joko lopetamme tietojen käsittelyn tai mukautamme sitä. Jos katsomme, että meillä on edelleen oikeutettu etu käsitellä tietoja, ilmoitamme asiakkaalle asianmukaiset ja välttämättömät syymme jatkaa tietojen käsittelyä.

(3) Asiakas voi tietenkin perua milloin tahansa suostumuksensa, jonka hän on antanut henkilötietojensa käsittelyyn mainonta- ja analysointitarkoituksia varten. Hän voi ilmoittaa meille mainontaan liittyvän suostumuksensa perumisesta lähettämällä viestin oikeudellisessa huomautuksessa mainittuja yhteystietoja käyttäen.

8 § Verkkoanalytiikka

Google Analytics -palvelun käyttö

(1) Tällä verkkosivustolla käytetään Google Analytics -palvelua, joka on Google Inc.:n (jäljempänä "Google") tarjoama verkkoanalytiikkapalvelu. Google Analytics käyttää

evästeitä, jotka ovat asiakkaan tietokoneelle tallentuvia tekstitiedostoja, jotka mahdollistavat asiakkaan verkkosivuston käytön analysoinnin. Evästeen keräämät tiedot siitä, miten asiakas käyttää tätä verkkosivustoa, välitetään tavallisesti Yhdysvalloissa sijaitsevalle Googlen palvelimelle ja tallennetaan sille. Jos tällä verkkosivustolla kuitenkin aktivoidaan IP-anonymisointi, Google lyhentää ensin asiakkaan IP-osoitetta Euroopan unionin jäsenvaltioissa tai Euroopan talousalueen muissa vastaavan sopimuksen tehneissä jäsenvaltioissa. Koko IP-osoite välitetään Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja tallennetaan sille ainoastaan poikkeustapauksissa. Google käyttää näitä tietoja tämän verkkosivuston ylläpitäjän puolesta asiakkaan toimesta tapahtuvan verkkosivuston käytön arvioimiseksi, verkkosivuston toimintoja koskevien raporttien laatimiseksi sekä verkkosivuston ja internetin käyttöön liittyvien lisäpalveluiden tarjoamiseksi verkkosivuston ylläpitäjälle.

(2) Asiakkaan selaimesta peräisin olevaa IP-osoitetta ei yhdistetä Google Analytics -palvelun puitteissa muihin Googlelta peräisiin oleviin tietoihin.

(3) Asiakas voi estää evästeiden tallentamisen säätämällä selainohjelmansa asetuksia. Tällöin on kuitenkin huomattava, että verkkosivuston kaikki toiminnot eivät ehkä ole sen jälkeen enää käytettävissä niiden täydessä laajuudessa. Lisäksi asiakas voi estää Googlea keräämästä ja käsittelemästä evästeen tuottamia, asiakkaan verkkosivuston käyttöön liittyviä tietoja (mukaan lukien asiakkaan IP-osoite) lataamalla ja asentamalla selainliitännäisen, joka on saatavilla seuraavasta osoitteesta: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

(4) Tämä verkkosivusto käyttää Google Analytics -palvelua "_anonymizeIp()"-lisäosalla. Tämä takaa, että IP-osoitteita käsitellään sen jälkeen lyhennetyssä muodossa, mikä sulkee pois mahdollisuuden että henkilö voitaisiin tunnistaa lähetettävästä lyhenteestä. Näin kaikki asiakkaan henkilökohtaiset kytkennät kerättyihin tietoihin rajataan pois välittömästi ja henkilötiedot poistetaan välittömästi.

(5) Me käytämme Google Analytics -palvelua analysoidaksemme verkkosivustomme käyttöä ja kehittääksemme sitä jatkuvasti. Saaduilla tilastotiedoilla pyrimme parantamaan tuotteitamme ja tekemään niistä mielenkiintoisempia asiakkaillemme. Niitä poikkeustapauksia varten, että henkilötietoja välitetään Yhdysvaltoihin, Google on sitoutunut EU:n ja Yhdysvaltain välisen Privacy Shield -tiedonsiirtojärjestelyn noudattamiseen: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Google Analytics -palvelun käytön oikeusperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu (tietosuoja-asetuksen 6(1)(f) artikla). Rekisterinpitäjällä on oikeutettu etu analysoida verkkosivustonsa käyttöä ja kehittää sitä jatkuvasti. Rekisterinpitäjä on tässä tapauksessa päätynyt siihen, ettei rekisteröidyn yksityisyyden suojan tarve tässä tapauksessa asetu rekisterinpitäjän oikeutetun edelle.

(6) Tietoja kolmannen osapuolen palveluntarjoajista: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti. Faksi: +353 (1) 436 1001. Käyttöehdot: https://www.google.com/analytics/terms/us.html; yleiskuvaus tietosuojasta: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en, ja tietosuojaseloste: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en.

(7) Tällä verkkosivustolla käytetään Google Analytics -palvelua myös kävijävirtojen laitteiden väliseen analysointiin (cross device analysis). Analysointi toteutetaan käyttäjätunnuksen perusteella. Asiakas voi estää laitteiden välisen analysoinnin napsauttamalla verkkosivuston alareunassa olevaa Poista Google tracking käytöstä -linkkiä.

(8) Me käytämme evästeitä uudelleenmarkkinointiin, joka on mielenkiinnon kohteisiin perustuvan mainonnan eräs muoto. Tällöin esim. asiakkaan toimintaa verkkosivustollamme voidaan käyttää kohdistettuun mainontaan muilla verkkosivustoilla. Tätä tarkoitusta varten käytämme tällä hetkellä tietoja, jotka saamme seuraavista kolmansien osapuolten evästeistä:

- Doubleclick by Google
- Adform
- Google Adwords
- Facebook
- Google Analytics

9 § Sosiaalinen media

Sosiaalisen median liitännäisten käyttö

(1) Käytämme tällä hetkellä seuraavia sosiaalisen median liitännäisiä: Facebook, Google+, Twitter. Käytämme nk. kahden klikkauksen ratkaisua. Se tarkoittaa sitä, että kun asiakas avaa verkkosivustomme, mitään henkilötietoja ei aluksi välitetä liitännäisten tarjoajille. Liitännäisen tarjoaja vastaanottaa tietoja vain, jos asiakas ensin aktivoi toiminnon napsauttamalla aktivoimispainiketta. Tällöin liitännäisen tarjoajalle välittyvät myös tämän selosteen 3 §:ssä mainitut tiedot. Liitännäisen kulloisenkin tarjoajan tunnistaa sen alkukirjaimista tai logosta. Voit siirtää tietoa (esimerkiksi tykkäyksen tai linkin verkkosivulle) liitännäisen tarjoajalle suoraan painikkeen avulla. Facebookin ja Xingin osalta IP-osoite anonymisoidaan välittömästi sen keräämisen jälkeen näiden toimijoiden saksalaisten tarjoajien noudattamien toimintamallien mukaisesti. Kun liitännäinen aktivoidaan, asiakkaan henkilötiedot lähetetään ja tallennetaan liitännäisen tarjoajalle (Yhdysvaltoihin, jos kyseessä on yhdysvaltalainen palveluntarjoaja). Koska liitännäisen tarjoaja suorittaa kerää tietoja erityisesti evästeiden avulla, on suositeltavaa poistaa kaikki evästeet selaimen turvallisuusasetuksista ennen harmaana näkyvän sosiaalisen median liitännäisen aktivoimiskentän napsauttamista.

(2) Me emme pysty vaikuttamaan tietojen keräämiseen tai tietojen käsittelytapoihin, emmekä tunne tietojen keräämisen täyttä laajuutta, käsittelyn tarkoitusta emmekä säilytysaikoja. Meillä ei myöskään ole tietoa liitännäisen tarjoajan keräämien tietojen hävittämisestä.

(3) Liitännäisen tarjoaja tallentaa asiakkaasta keräämänsä tiedot käyttäjäprofiiliksi ja käyttää tietoja mainontaan, markkinatutkimukseen ja/tai verkkosivustonsa tarveperusteiseen kehittämiseen. Tällaista arviointia suoritetaan erityisesti mainonnan tarveperusteiseksi kohdistamiseksi ja sosiaalisen verkoston muiden käyttäjien informoimiseksi asiakkaan toiminnasta verkkosivustollamme (näin toimitaan myös sellaisten käyttäjien osalta, jotka eivät ole kirjautuneina sisään). Asiakkaalla on oikeus kieltää tällaisten käyttäjäprofiilien luominen, mutta hänen on otettava yhteyttä liitännäisen tarjoajaan käyttääkseen tätä oikeuttaan. Liitännäisten avulla tarjoamme asiakkaalle mahdollisuuden olla vuorovaikutuksessa sosiaalisten verkostojen ja toisten käyttäjien kanssa, jotta pystymme parantamaan verkkosivustomme toimivuutta ja tekemään siitä mielenkiintoisemman asiakkaalle käyttäjänä. Liitännäisten käytön oikeusperusta on rekisterinpitäjän oikeutettu etu (tietosuoja-asetuksen 6(1)(f) artikla). Rekisterinpitäjällä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja yllä kuvattuja tarkoituksia varten ja rekisterinpitäjä on tässä tapauksessa päätynyt siihen, ettei rekisteröidyn yksityisyyden suojan tarve tässä tapauksessa asetu rekisterinpitäjän oikeutetun edelle. .

(4) Tietojen siirtäminen ei riipu siitä, onko asiakkaalla liitännäisen tarjoajan asiakastiliä tai onko hän kirjautuneena kyseiselle tilille. Jos hän on kirjautuneena liitännäisen tarjoajan tililleen, meidän hänestä keräämämme tiedot liitetään suoraan siihen tiliin, joka asiakkaalla on liitännäisen tarjoajalla. Jos asiakas napsauttaa aktivoitua painiketta ja linkittää siten esimerkiksi verkkosivun, myös liitännäisen tarjoaja tallentaa nämä tiedot hänen käyttäjätililleen ja ilmoittaa niistä julkisesti asiakkaan ystäville. Suosittelemme kirjautumaan säännöllisesti ulos sosiaalisen verkoston käyttämisen jälkeen, mutta erityisesti ennen painikkeen aktivoimista, koska näin voidaan estää asiakkaan profiilin liittämistä liitännäisen tarjoajan tietoihin.

(5) Lisätietoja liitännäisten tarjoajien toimesta tapahtuvasta tietojen keräämisen ja käsittelemisen tarkoituksesta ja laajuudesta on nähtävissä liitännäisten tarjoajien tietosuojaselosteissa, joiden osoitteet on mainittu alla. Sivustoilta löydät lisätietoja tähän liittyvistä oikeuksistasi ja yksityisyyden suojelua koskevista asetuksista.

(6) Liitännäisten tarjoajien osoitteet,- URL-osoitteet sekä tietosuojailmoitukset:

a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; lisätietoa tietojen keräämisestä: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications ja http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook on sitoutunut noudattamaan EU:n ja Yhdysvaltain välistä tiedonsiirtojärjestelyä, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

b) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en. Google on sitoutunut noudattamaan EU:n ja Yhdysvaltain välistä tiedonsiirtojärjestelyä, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

c) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Twitter on sitoutunut noudattamaan EU:n ja Yhdysvaltain välistä tiedonsiirtojärjestelyä, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

10 Consent Manager

Olemme integroineet verkkosivustollemme consentmanager-nimisen suostumuksen hallintatyökalun (www.consentmanager.net), jonka valmistaja on consentmanager AB (Håltgelvågen 1b, 72348 Västerås, Ruotsi, mail@consentmanager.net), saadaksemme suostumuksesi tietojen käsittelyyn sekä evästeiden tai vastaavien toimintojen käyttöön. Consentmanager-ohjelman avulla voit antaa suostumuksesi verkkosivustomme tiettyjen toiminnallisuuksien käyttöön. Tällaisia toiminnallisuuksia ovat muun muassa ulkoisten elementtien ja suoratoistosisällön integrointi, tilastoanalyysi, mittaukset ja mukautettu mainonta. Consentmanager-ohjelman avulla voit joko antaa suostumuksesi kaikkiin toimintoihin tai hylätä sen, tai antaa suostumuksesi vain yksittäisiin tarkoituksiin tai toimintoihin. Määritettyjä asetuksia voidaan muuttaa myös jälkikäteen. Consentmanager-ohjelman integroinnin tarkoituksena on antaa verkkosivustollamme vierailevien käyttäjien päättää edellä mainituista valinnoista. Lisäksi he saavat mahdollisuuden muuttaa jo aiemmin valitsemiaan asetuksia. Consentmanager käsittelee Consentmanager-ohjelman avulla henkilötietoja ja käytettyjen loppulaitteiden tietoja, kuten IP-osoitteita. Käsitellyt tiedot voidaan lisäksi tallentaa laitteellesi.

Käsittelyn oikeusperusteena toimivat yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan alakohdan c 1. lause sekä 6 artiklan 3 kohdan alakohdan a 1. lause ja 7 artiklan 1 kohta ja vaihtoehtoisesti alakohta f. Käsittelemällä tietoja consentmanager-ohjelma auttaa meitä (yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan vastuussa olevaa osapuolta) täyttämään lakisääteiset velvollisuutemme, kuten velvollisuutemme esittää todisteita. Oikeutetut etumme liittyvät tietojen käsittelyssä evästeiden ja muiden toiminnnallisuuksien käyttöön liittyvien käyttäjäasetusten ja mieltymysten tallentamiseen. Consentmanager säilyttää tietojasi niin kauan kuin käyttäjäasetuksesi ovat aktiivisia. Suostumus pyydetään uudelleen kahden vuoden kuluttua käyttäjäasetusten valitsemisesta. Tämän jälkeen käyttäjäasetuksia koskevat valinnat tallennetaan uudelleen kyseiselle ajanjaksolle.

Voit vastustaa tietojen käsittelyä. Sinulla on oikeus vastustaa käsittelyä erityistilanteestasi johtuvista syistä. Jos vastustat käsittelyä, lähetä sähköpostiviesti osoitteeseen mail@consentmanager.net.