Algemene voorwaarden

1. Algemeen
1.1. De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die door de klant (hierna "je" genoemd) geplaatst worden bij Fenix Outdoor E-com AB, bij Fenix/Fjällräven online aangeduid als "Fenix" of "wij" (ook de website genoemd).

1.2. Fenix Outdoor E-com AB is het e-commercebedrijf van Fenix Outdoor AB. Fenix Outdoor AB is het moederbedrijf van Fjällräven Int. AB.

1.3. We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder je daarvan vooraf op de hoogte te stellen. De versie van de voorwaarden die op de website is geplaatst op het moment van je bestelling is de versie die van toepassing is op je bestelling.

1.4. De taal van het contract is Engels.

2. Prijzen en bezorgkosten
2.1. De prijzen en aanbiedingen op de website zijn geldig op het moment dat ze aangetroffen worden, tenzij er andere specifieke voorwaarden op de website worden vermeld. Prijzen in winkels, catalogi en online kunnen van elkaar afwijken.

2.2. Hoewel wij ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de gegevens juist zijn, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele prijs-, druk- of spelfouten.

2.3. De online weergegeven prijzen zijn inclusief de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde (btw) maar exclusief bezorgkosten. Lees onze verzendinformatie voor meer informatie over het bedrag van de bezorgkosten.

2.4. Alle bestellingen die geplaatst worden via deze webshop zijn vrijgesteld van btw-teruggave.

3. Bestellingen
3.1. Alleen personen ouder dan achttien jaar kunnen een bestelling plaatsen. Bovendien mag de bestelling niet geplaatst worden voor commerciële of zelfstandige activiteiten van jezelf of een derde. Er zullen alleen kleine hoeveelheden goederen geleverd worden.

3.2. Elke geplaatste bestelling vormt een bod om goederen van ons te kopen. Bestellingen zijn onderworpen aan onze acceptatie.

3.3. Zodra je jouw bestelling hebt geplaatst en ons je e-mailadres hebt verstrekt, ontvang je een e-mail met de bevestiging van de bestelling. Deze ontvangstbevestiging is geen acceptatie van je bestelling, maar informeert je alleen dat de bestelling is ontvangen. Er is pas sprake van een koopcontract wanneer we het bestelde product naar je verzenden.

3.4. Als we om welke reden dan ook je bestelling niet kunnen uitvoeren, zullen we je dit zo snel mogelijk laten weten. Als de betaling voor een bestelling wordt verwerkt en we de betaling voor de bestelling al hebben geaccepteerd, wordt deze teruggestort met de betaalmethode die je hebt gekozen.

4. Bezorging
4.1. We streven ernaar de levertijd zo kort mogelijk te houden.

4.2. Bestellingen die in het weekend en op feestdagen worden gedaan, worden de volgende werkdag verwerkt. We streven ernaar je bestelling binnen het geschatte tijdsbestek te bezorgen, maar er kunnen vertragingen optreden. Uiteraard heb je het recht om je bestelling te annuleren als de bezorging vertraging ondervindt.

4.3. Kort nadat je bestelling is bevestigd, ontvang je een e-mail met de bevestiging van de bestelling en de details daarvan. Je kunt op elk moment de status van je bestelling bekijken door je account te openen of onze pagina Status van bestelling te bekijken.

4.4. Lees onze verzendinformatie voor meer details en de mogelijke verzendmethoden.

5. Annuleringsrechten
Als je van gedachten verandert of niet volledig tevreden bent met een of meerdere product(en), kun je je bestelling zonder enige reden annuleren of retourneren vanaf de datum waarop je je bestelling hebt geplaatst tot 14 dagen na ontvangst van het/de bestelde artikel(en) door een schriftelijke kennisgeving te geven en de goederen te retourneren of door de goederen eenvoudigweg te retourneren. We zullen alle artikelen binnen max. 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde artikelen terugbetalen op voorwaarde dat alle artikelen in redelijke staat zijn. Hier vind je de wettelijk vereiste instructie over de voorwaarden en consequenties van het herroepingsrecht.

6. Betalingsmethodes
Jij bepaalt hoe je wilt betalen voor de goederen. Er zijn een aantal betalingsopties om uit te kiezen. Lees hiervoor onze betalingsinformatie.

7. Eigendomsvoorbehoud
De aan jou geleverde goederen blijven eigendom van Fenix tot de betaling is voltooid. Zolang het eigendom nog niet officieel aan je is overgedragen, ben je verplicht om de goederen met de grootste zorg te behandelen. Als de geleverde goederen in beslag worden genomen of worden blootgesteld aan enige inmenging door een derde, ben je verplicht ons hiervan onmiddellijk en schriftelijk op de hoogte te stellen.

8. Presentatie en informatie van het product
Hoewel we ernaar streven om op een zo gedetailleerd mogelijke wijze omschrijvingen, afbeeldingen en kleuren van onze producten te geven, kunnen er soms kleine fouten optreden. We kunnen niet garanderen dat de kleuren van de kleding volledig nauwkeurig worden gereproduceerd. Dit komt omdat de kleuren die je ziet afhangen van het type computer dat je hebt en de instellingen en de internetbrowser die je gebruikt.

Indien er aan een product beschreven kenmerken ontbreken of wanneer een afbeelding geen correcte weergave van het product geeft, dan heb je uiteraard het recht om het zonder verdere kosten te retourneren volgens ons beleid, zoals hier vermeld. Houd er rekening mee en begrijp dat we geen kortingen of andere gebaren van goede wil kunnen geven die verder gaan dan de toepasselijke wettelijke garantie.

9. Aansprakelijkheid voor gebreken (recht op garantie)
9.1. In het geval je product gebreken vertoont volgens de wettelijke voorschriften, is het wettelijke garantierecht van toepassing. Je kunt met name aanvullende prestaties eisen (een nieuwe bezorging of reparatie van de gebreken). Je recht om te kiezen kan echter worden beperkt door wettelijke beperkingen, vooral als je keuze onredelijke kosten met zich mee zou brengen. Om de garantieclaim te kunnen verwerken, moet je een kassabon kunnen tonen. De garantie dekt geen schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, normale slijtage of schade veroorzaakt door externe invloeden.

9.2. In het geval een claim geautoriseerd wordt en er een terugbetaling zal worden gedaan, zal Fjällräven de kosten van de retourzending vergoeden.

9.3. Als je een garantieclaim wilt indienen voor een product dat via onze website is gekocht, kun je contact opnemen met onze klantenservice hier of per telefoon
0046 (0) 660 490890. Nadat je contact hebt opgenomen sturen we een prepaid verzendlabel.

9.4. Houd er rekening mee dat we alleen goederen accepteren die zijn gekocht via onze website www.fjallraven.nl. Voor goederen die in de winkel of via wederverkopers zijn gekocht, moeten garantiekwesties in behandeling worden genomen door de respectieve plaats van aankoop die op je kassabon is vermeld.

10. Schade tijdens het vervoer
In geval van schade tijdens het vervoer, dien je zichtbare schade rechtstreeks te melden aan het vervoersbedrijf dat het pakket bij je heeft bezorgd. Voor Finland, Denemarken, Noorwegen en Zweden kun je contact opnemen met Postnord. Voor alle andere landen kun je contact opnemen met DHL, DPD of UPS.

11. Aansprakelijkheid
11.1. Niets in deze voorwaarden zal onze aansprakelijkheid uitsluiten of beperken voor frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken of voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid.

11.2. We zullen geen:

  • aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade aan je computersysteem of verlies van gegevens die voortvloeit uit het gebruik van de website;
  • garantie geven over de beschikbaarheid van inhoud en diensten op de website. Alle inhoud en diensten op de website worden aangeboden in de staat waarin deze verkeren en beschikbaar zijn; of
  • garantie geven dat de website ononderbroken en in volledig werkende staat beschikbaar zal zijn, noch dat de informatie op de website geen fouten of weglatingen bevat (we zullen echter alle redelijke inspanningen doen om eventuele fouten of weglatingen zo snel als praktisch mogelijk te corrigeren zodra ze onder onze aandacht worden gebracht).

11.3. Onze volledige aansprakelijkheid ten opzichte van jou voor enig verlies of schade die ontstaat in verband met deze overeenkomst, is beperkt tot de totale prijs van je bestelling.

11.4. Niets in deze voorwaarden is bedoeld om je wettelijke rechten te beïnvloeden.

12. Overmacht
Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige vertraging of het niet nakomen van onze verplichtingen onder deze voorwaarden als de vertraging of het niet nakomen voortvloeit uit een gebeurtenis die buiten onze redelijke controle valt. Dergelijke gebeurtenissen omvatten, zonder beperking, het falen van infrastructuur, overheidsingrijpen, oorlogen, burgerlijke onlusten, kaping, brand, overstromingen, ongelukken, stormen, stakingen, uitsluitingen, terroristische aanslagen of industriële acties die ons of onze leveranciers treffen.

13. Privacybeleid
We hebben een privacybeleid waarin uiteengezet wordt hoe je persoonsgegevens door Fenix worden verwerkt en beschermd. Lees ons privacybeleid.

14. Overdracht
Fenix behoudt zich het recht voor aanspraken op betalingen die verschuldigd en ontstaan zijn in verband met goederen die aan derden zijn geleverd, te verpanden of over te dragen.

15. Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten
Het ontwerp van deze website en alle teksten, afbeeldingen, informatie, inhoud en andere materialen die weergegeven worden op of die kunnen worden gedownload van deze website zijn beschermd door auteursrecht, handelsmerk en andere wetten en mogen niet worden gebruikt, behalve zoals toegestaan in deze algemene voorwaarden of met onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

16. Slotbepalingen
16.1. Deze voorwaarden worden beheerst door en zijn onderworpen aan de Zweedse wetgeving en eventuele geschillen zijn onderhevig aan het niet-exclusieve rechtsgebied van de Zweedse rechtbanken.

16.2. Indien een van deze voorwaarden ongeldig wordt bevonden door een rechtbank of regelgever, blijven de andere voorwaarden van toepassing.