Recht op herroeping

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Wij zullen uw betaling restitueren zodra we het goed terug ontvangen hebben, of zodra u ons voorzien heeft van bewijs dat u de het goed teruggestuurd heeft. Om het recht op herroeping uit te oefenen, dient u ons, Fenix Outdoor Ecom AB hierover te informeren.

Herroepingsformulier

Dit formulier alleen invullen en versturen als u de overeenkomst met Fenix Ecom AB wilt herroepen.
Indien u deze optie gebruikt, zullen wij u zo snel mogelijk een bericht van ontvangst van het formulier sturen. Bekijk onze pagina over retourzendingen voor meer informatie over het retourneren van uw product(en), of neem contact op met de Fjällräven klantenservice. Hier vind je ons contactformulier (opent in een nieuw venster). 

Uitsluitingen van het herroepingsrecht


Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van producten die niet geprefabriceerd zijn en waarvan de productie wordt bepaald door een individuele keuze of beslissing die duidelijk afgestemd is op je persoonlijke behoeften (dat wil zeggen Kånken Me en Kånken Me Mini).

Wettelijk vereiste instructie over het Recht op Herroeping:

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Fenix Outdoor E-Com AB, hier vind je ons contactformulier (opent in een nieuw venster) - Koningsbeltweg 12, 1329 AG Almere, Nederland -  via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of formulier) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. 

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

Rechtsgevolgen van herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. 

De kosten voor het retourlabel vallen op uw rekening.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.