Vilkår

1. Generelt
1.1. Følgende vilkår gjelder for alle bestillinger gjort av kunden (heretter referert til som «deg») hos Fenix Outdoor E-com AB referert til som «Fenix» eller «vi», på Fenix/Fjällräven Online (også referert til som nettstedet).

1.2. Fenix Outdoor E-com AB er e-handelsselskapet til Fenix Outdoor AB. Fenix Outdoor AB er moderselskapet til Fjällräven Int. AB.

1.3. Vi forbeholder oss retten til å endre disse vilkårene fra tid til annen uten forvarsel. Den versjonen av vilkårene som vil gjelde for din bestilling er de som står på nettstedet når du gjør din bestilling.

1.4. Kontraktspråket er engelsk.

2. Priser og leveringskostnader
2.1. Prisene og tilbudene som vises på nettstedet er gyldige på det tidspunktet de forekommer, med mindre andre spesifikke vilkår er oppgitt på nettstedet. Prisene i butikker, kataloger og på nett kan fravike fra hverandre.

2.2. Selv om vi gjør alt vi kan for sikre at opplysningene er korrekte, kan vi ikke holdes ansvarlige for eventuelle prissettings-, trykk- eller stavefeil.

2.3. Prisene som vises på nettet inkluderer en lovbestemt merverdiavgift (mva), men ikke leveringskostnader. For mer opplysninger om leveringskostnader, kan du lese vår leveringsinformasjon.

2.4. Alle bestillinger gjort gjennom denne nettbutikken er fritatt momsrefusjon.

3. Bestilling
3.1. Kun personer over atten år kan foreta en bestilling. Bestillinger kan ikke gjøres med henblikk på dine eller en tredjeparts kommersielle eller selvstendige næringsdrift. Vi leverer kun varer i små kvanta.

3.2. Alle innsendte bestillinger utgjør et tilbud om å kjøpe varer fra oss. Bestillinger er avhengige av vår aksept.

3.3. Når du har foretatt en bestilling, og gitt oss din e-postadresse, vil du motta en e-post med bestillingsbekreftelse. Denne kvitteringsbekreftelsen innebærer ikke en aksept av bestillingen, men informerer deg kun om at bestillingen har blitt mottatt. Ingen kjøpskontrakt finner sted før vi sender den bestilte varen til deg.

3.4. Hvis vi av en eller annen grunn ikke er i stand til å oppfylle en bestilling, vil vi gi deg beskjed så snart som mulig. Hvis betalingen for en bestilling allerede er behandlet og vi allerede har akseptert betaling for bestillingen, vil denne bli refundert via samme betalingsmåte som du brukte da du bestilte varen.

4. Levering
4.1. Vi gjør vårt ytterste for å holde leveringstiden så kort som mulig.

4.2. Bestillinger innsendt i helger og på offentlige høytidsdager vil bli behandlet påfølgende virkedag. Vårt mål er å levere bestillingen innen den beregnede tidsrammen, men forsinkelser kan oppstå. Du har selvfølgelig rett til å kansellere bestillingen hvis leveringen er forsinket.

4.3. Kort etter at bestillingen har blitt bekreftet, vil du motta en bestillingsbekreftelse via e-post med opplysninger om din bestilling. Du kan når som helst sjekke statusen på din bestilling ved å logge deg inn på din konto eller sjekke vår side for bestillingsstatus.

4.4. Les fraktinformasjonen for flere opplysninger og mulige fraktmetoder.

5. Avbestillingsrettigheter
Hvis du ombestemmer deg eller ikke er helt fornøyd med en eller flere av varene, kan du avbestille eller returnere bestillingen fra datoen du gjorde din bestilling og inntil 14 dager etter mottak av den/de bestilte varen(e) uten å oppgi noen grunn ved å giskriftlig beskjed og returnere varene, eller ved ganske enkelt å returnere varene. Vi vil refundere alle slike varer innen maks. 14 dager etter mottak av de returnerte varene forutsatt at alle varene fortsatt er i rimelig tilstand. Her finner du den juridisk pålagte veiledningen om forutsetningene og konsekvensene av tilbaketrekkingsretten.

6. Betalingsmåter
Du kan velge hvordan du ønsker å betale for varene. Det finnes en rekke betalingsmuligheter å velge mellom. Les betalingsinformasjonen vår.

7. Eiendomsforbehold
Varene som er levert til deg vil forbli Fenix sin eiendom inntil betalingen er fullført. Så lenge eierskapet offisielt ikke har blitt overdratt til deg, er du forpliktet til å håndtere varene med ytterste forsiktighet. Hvis de leverte varene blir tatt, eller utsatt for inngrep, av en tredjepart er du forpliktet til å informere oss om dette øyeblikkelig.

8. Produktpresentasjon og informasjon
Selv om vi etterstreber å være grundige hva angår våre produktbeskrivelser, produktbilder og produktfarger, kan små feil av og til skje. Vi kan ikke garantere at fargene på klær er reprodusert fullstendig korrekt. Dette er fordi fargene du ser avhenger av type datamaskin du har, innstillingene på den såvel som nettleseren du bruker.

Dersom et produkt mangler egenskaper som er beskrevet, eller et bilde ikke er en presis gjengivelse av produktet, så har du selvfølgelig rett til å returnere det i henhold til våre returregler beskrevet her, uten ekstra kostnader. Vær oppmerksom på og forstå at vi ikke kan gi noen ekstra rabatter eller andre ytelser utover den gjeldende lovlige garantien.

9. Ansvar for defekter (garanti)
9.1. Dersom produktet er defekt i henhold lovlige reguleringer, gjelder dine lovbestemte garantirettigheter. Nærmere bestemt kan du kreve supplerende ytelse (ny levering eler reparasjon av feilen). Din rett til å velge kan imidlertid være begrenset av juridiske begrensninger, særlig om ditt valg vil gjøre at det påløper urimelige kostnader. For at et garantikrav skal behandles må du kunne vise en kvittering. Garantien omfatter ikke skader forårsaket av misbruk, normal slitasje eller skader forårsaket av ytre innvirkning.

9.2. I tilfelle av et berettiget krav og en refusjon, vil Fjällräven dekke kostnadene for returfrakt.

9.3. Hvis du ønsker å sende inn et garantikrav for et produkt kjøpt på vårt nettsted, kan du kontakte vår kundeservice her eller via telefon 0046 (0) 660 490890.

9.4. Merk at vi kun aksepterer varer kjøpt gjennom vårt nettsted www.fjallraven.no. For varer som er kjøpt i butikken eller fra videreforhandlere skal garantispørsmål håndteres av det respektive kjøpsstedet som er oppgitt på kvitteringen.

10. Skader under transport
Dersom skaden har oppstått under transport, må du rapportere om alle synlige skader direkte til transportøren som leverte varen til deg. I Finland, Danmark, Norge og Sverige, skal du kontakte PostNord, for alle andre land, skal du kontakte DHL, DPD eller UPS.

11. Ansvar
11.1. Ingenting i disse vilkårene skal ekskludere eller begrense vårt ansvar for falsk og uriktig fremstilling eller for død eller personlig skade som er forårsaket av vår uaktsomhet.

11.2. Vi vil ikke:

  • akseptere ansvar for skade på ditt datasystem eller tap av data som følge av din bruk av nettstedet.
  • garantere hvilket innhold og tjenester som vil være tilgjengelige på nettstedet. Alt innhold og tjenester på nettstedet leveres på basis av «som forevist» og «som tilgjengelig».
  • garantere at nettstedet vil være tilgjengelig uavbrutt og i fullt operativ tilstand eller at informasjonen på nettstedet i seg selv vil være fri fra feil og utelatelser (men vi vil ta alle rimelige skritt for å korrigere enhver feil eller utelatelser så raskt det er praktisk mulig etter vi har blitt gjort oppmerksom på dem).

11.3. Vårt totale ansvar overfor deg for ethvert tap eller skade som oppstår i forbindelse med denne avtalen skal være begrenset til den totale prisen på bestillingen.

11.4. Ingenting i disse vilkårene er ment å påvirke dine lovbestemte rettigheter.

12. Force majeure
Vi er ikke ansvarlige for noen forsinkelse eller manglende overholdelse av våre forpliktelser i henhold til disse vilkårene hvis forsinkelsen eller mangelen oppstår som følge av enhver begivenhet som er utenfor vår rimelige kontroll. Slike begivenheter inkluderer, uten begrensning, sammenbrudd av infrastruktur, statlige inngrep, krig, sivil uro, kapring, brann, oversvømmelse, ulykker, stormer, streiker, lockouter, terrorangrep eller gå-sakte-aksjoner som påvirker oss eller våre leverandører.

13. Personvernregler
Vi har et sett av personvernregler som beskriver hvordan Fenix behandler og beskytter personopplysninger. Les personvernreglene våre.

14. Overdragelse
Fenix forbeholder seg retten til å overdra og pantsette eventuelle krav om betaling som er forfalt og har oppstått i forbindelse med varer levert til tredjepart.

15. Opphavsrett og andre immaterielle rettigheter
Designet på dette nettstedet og all tekst, grafikk, informasjon, innhold og annet materiale vist på – eller som kan lastes ned fra – dette nettstedet er beskyttet av opphavsrett, varemerker og andre lover og kan ikke benyttes unntatt i henhold til disse vilkårene eller ved vår uttrykkelige tillatelse.

16. Sluttbestemmelser
17.1. Disse vilkårene skal være regulert av og forståes i henhold til Sveriges lover og enhver tvist som måtte oppstå, skal være underlagt den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til svenske domstoler.

17.2. Hvis noen av disse vilkårene blir funnet å være ugyldige av en domstol eller reguleringsmyndighet, skal de andre vilkårene fortsatt gjelde.