PÅ FJÄLLRÄVEN-MÅTEN

Det er flere aspekter ved produksjonen med hensyn til natur, mennesker og dyr. Vi må ta i bruk en holistisk tilnærming. Og denne tilnærmingen er bygget på idéen om å se etter langsiktige løsninger og konstant forbedring. Dette bunner ut i hvordan vi arbeider med produsenter, leverandører, dyr, materialer og teammedlemmene våre.

For å finne den riktige veien og for å holde oss på riktig vei, utviklet vi På Fjällräven-måten, et skriftlig dokument som fungerer som en veiledning for oss ved avgjørelser, akkurat som et kompass. De fire punktene i Fjällräven-kompasset er: natur og miljø, økonomi og virksomhetsprosesser, sosialt ansvar, og til sist, men ikke minst, trivsel. Hvis vi stopper opp et øyeblikk og tenker over hvordan valgene våre kan påvirke de fire retningene i kompasset, og hvis vi klarer å sikre en balanse innen alle de fire områdene, kan vi fatte bærekraftige avgjørelser – både store og små – hver eneste dag.
Vil du vite mer? Last ned Fjällrävens etiske retningslinjer.