THE FJÄLLRÄVEN WAY

Att utveckla produkter som värnar om natur, människor och djur kräver ett holistiskt ansvarstagande som omfattar hela produktionskedjan. Det innebär att ständigt söker långsiktiga lösningar och att vi hela tiden förbättrar vårt sätt att arbeta, på alla fronter. Det här genomsyrar allt vi gör, i förhållande till partners, leverantörer, djur, material och våra egna medarbetare.

För att säkerhetsställa att vi alltid är på rätt kurs har vi utvecklat The Fjällrävens Way, en hållbarhetspolicy som precis som en karta och kompass vägleder oss i vårt beslutsfattande. Arbetet symboliseras med en kompass, där de fyra "väderstrecken" är: Natur och miljö, Ekonomi och affärsprocesser, Socialt ansvar samt Välbefinnande. Om vi vid varje viktigt vägskäl tar en paus och överväger hur nästa steg påverkar de fyra väderstrecken, och om vi lyckas upprätthålla en balans inom vart och ett av dessa områden, ja, då kan vi fatta hållbara beslut – i stort såväl som i smått – varje dag. Vill du veta mer? Ladda ner Fjällrävens uppförandekod.