Vi har haft 100 procent spårbart och etiskt producerat dun i våra produkter sedan 2014. Under 2015 började arbetet med att säkerställa samma spårbarhet och djuretik även i leverantörskedjan för ull. Det har visat sig vara en svår uppgift att utveckla full transparens i ullproduktionen, på grund av det sätt som ull traditionellt handlas på stora auktioner. Men framtiden ser ljus ut och vårt arbete går framåt, om än i små steg. Vi rör oss i rätt riktning och lär oss en massa.

Vårt svenska pilotprojekt för ull har gett handfasta erfarenheter av att arbeta med hela leverantörskedjan, ända ner till gårdsnivå. Dessutom har ett samarbete med gårdar på Nya Zeeland resulterat i att vi nu har spårbar ull i vår senaste underställs-kollektion.

Ur ett etiskt perspektiv har vi gjort ytterligare framsteg. All vår ull är mulesing-fri. Denna smärtsamma metod för att förebygga angrepp från fluglarver ligger inte på något sätt i linje med vår djurskyddspolicy. Därför arbetar vi inte med gårdar som fortfarande praktiserar mulesing.

Vår väg mot målet är inte spikrak utan kantas av utmaningar och hinder. Men vi fortsätter att samla på oss kunskap och att hela tiden bli bättre på det vi gör.

Vill du veta mer? Ladda ner Fjällrävens djurskyddspolicy.