Q&A

Vilka organisationer är valbara för Arctic Fox Initiative?
Valbara sökande är alla ideella organisationer som arbetar för att skydda miljön eller inspirera människor att vistas i naturen med ett tydligt syfte att höja medvetenheten om miljöskydd.

Till de organisationer, verksamheter och personer som inte är valbara för Arctic Fox Initiative hör vinstdrivande organisationer, konferenser och företagsmässor, politiska kampanjer och lobbygrupper, evenemang och filmfestivaler samt fonder avsedda för inköp av byggnader, mark, fordon eller båtar.

När ska ansökan skickas in?
När som helst! Det årliga urvalet görs i juni varje år. Ansökningar som skickas in senare än den 31 maj behandlas under nästkommande ansökningsperiod.

Välkommen att skicka er ansökan via e-post till arcticfoxinitiative@fjallraven.se.


Vad ska ansökan innehålla?

  1. En beskrivning av organisationen inklusive bakgrund, syfte och organisationsstruktur.
  2. En projektöversikt som tydligt visar målsättningarna och handlingsplanerna för användningen av Arctic Fox Initiative-stipendiet under nästkommande år. En beskrivning av hur resultaten mäts och rapporteras.
  3. Ett budgetförslag där önskat belopp anges.
  4. Organisationens kontaktuppgifter, inklusive kontaktpersoner och eventuella kanaler på sociala medier som ger ytterligare insikt i organisationen eller projektet.

Kontakta arcticfoxinitiative@fjallraven.se om du har frågor.

Kan man ansöka för flera projekt samtidigt?

Vi godtar ett projekt per ansökan varje år.

När meddelas mottagarna?

De utvalda Arctic Fox Initiative-stipendiaterna meddelas i juni varje år.

När betalas Arctic Fox Initiative-bidraget ut? Måste mottagarna uppfylla några villkor?

Bidragen betalas ut i juli och augusti varje år. Det totala beloppet som varje mottagare får beror på storleken på årets stipendiefond.

Arctic Fox Initiative har vissa krav på organisationerna som erhåller bidraget. Vi begär att de tillhandahåller information om projektet och projektaktiviteterna, uppdateringar om resultaten av det genomförda projektet och en ekonomisk översikt som visar hur bidraget används. Organisationen förväntas även samarbeta för att skapa gemensamt innehåll till Fjällrävens kanaler genom att dela bilder, blogginlägg, videor, stories m.m.