Ångerrätt

Som kund har du alltid 14 dagars ångerrätt (räknat från dagen du mottagit produkten) enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokal. Returnerar du en oanvänd vara med eventuellt tillhörande etiketter inom 14 dagar återbetalas hela beloppet. Om produktens kvalitet har påverkats till följd av att du som kund har hanterat den mer än vad som är nödvändigt för att undersöka dess egenskaper eller funktioner, kommer avdrag på återbetalningen motsvarande varans värdeminskning att göras. Avdraget avgörs från fall till fall. 

För att nyttja ångerrätten ska du till meddela oss, Fenix Outdoor E-Com AB, antingen per email eller genom att fylla i ångerblanketter nedan. Konsumentverket erbjuder också en ångerblankett som du även kan använda dig av. Den hittar du här.

Ladda ner ångerblanketten

För information angående retur av produkter besök vår retursida eller kontakta Fjällräven kundtjänst via formuläret som finns här (öppnas i ett nytt fönster.)

Undantag från ångerrätten

Ångerrätten gäller inte vid avtal om leverans av icke förfabricerade varor vars tillverkning sker enligt dina individuella önskemål eller som är uppenbart skräddarsydda för dig (gäller Kånken Me och Kånken Me Mini).


Juridisk anvisning om utövad ångerrätt:

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dag då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger, tar varan i fysisk besittning. Vi får vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först. 

Vill du utöva ångerrätten ska du meddela oss, Fenix Outdoor E-Com AB/ Kundservice Fjällräven, Brogatan 141, 894 35 Själevad, Sverige. Du kan göra detta via formuläret som finns här (öppnas i ett nytt fönster). Skriv ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post eller e-post). Du kan använda den bifogade mallen, men den är inte obligatorisk.

Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet.

Du som kund står för fraktkostnaden om du väljer att returnera en vara till oss.

Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något. Vi får vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först. 

Du ska återsända varan till oss utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut. Du kommer att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet av varan. Du är ansvarig endast för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.