Villkor

1. Allmänt
1.1. Följande villkor och bestämmelser gäller alla beställningar som görs av kunden (hädanefter kallad ”du/dig”) hos Fenix Outdoor E-com AB, hädanefter kallat ”Fenix” eller ”vi/oss” på Fenix/Fjällräven Online (även kallat webbplatsen).

1.2. Fenix Outdoor E-com AB är e-handelspartner till Fenix Outdoor AB. Fenix Outdoor AB är moderbolag till Fjällräven Int. AB.

1.3. Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor utan föregående meddelande till dig. Den version av villkoren som gäller för din beställning är den som finns på webbplatsen när du gör beställningen.

1.4. Kontraktsspråket är engelska.

2. Priser och leveranskostnader
2.1.  Priser och erbjudanden på webbplatsen är giltiga när de visas, om inga andra specifika villkor anges på webbplatsen. Priserna i butiken, i kataloger och online kan skilja sig från varandra.

2.2.  Trots att vi anstränger oss för att se till att all information ska vara korrekt, kan vi inte hållas ansvariga för felaktiga priser, skrivfel eller stavfel.

2.3.  Priserna som visas online omfattar den lagstadgade momsen, men inte leveranskostnader. Mer information om leveranskostnaderna finns i våra leveransvillkor.

2.4. Vi gör ingen återbetalning av moms för köp genomförda på denna hemsida.

3. Beställning
3.1. Endast personer äldre än 18 år får göra beställningar. Dessutom får beställningen inte göras för kommersiell verksamhet eller eget företagande för dig själv eller tredje part. Leverans av varor sker endast i mindre mängder.

3.2. Varje beställning som görs innebär ett erbjudande om att köpa varor från oss. Vi måste godkänna alla beställningar.

3.3. När du har gjort din beställning och lämnat din e-postadress till oss, får du en bekräftelse via e-post om att beställningen har mottagits. Denna bekräftelse utgör inte ett godkännande av din beställning, utan informerar endast om att vi har fått din beställning. Inget köpekontrakt uppstår förrän vi skickar den beställda produkten till dig.

3.4. Om vi av någon anledning inte kan fullfölja din beställning meddelar vi dig så fort vi kan. Om betalningen för en beställning har behandlats och vi redan har tagit emot betalning för beställningen, återbetalas beloppet med den betalningsmetod du väljer.

4. Leverans
4.1. Vi strävar efter att hålla leveranstiden så kort som möjligt.

4.2. Beställningar som görs på helger och allmänna helgdagar behandlas nästkommande arbetsdag. Vi strävar efter att leverera din beställning inom de beräknade tidsramarna, men det kan inträffa förseningar. Du har naturligtvis rätt att annullera din beställning om leveransen försenas.

4.3.  Kort efter att din beställning har godkänts får du en bekräftelse via e-post med information om din beställning. Du kan se statusen för din beställning när som helst genom att logga in på ditt konto eller gå till vår beställningsstatussida.

4.4. Läs våra leveransvillkor om du vill veta mer och se de olika leveransmetoderna.

5. Ångerrätt
Om du ändrar dig eller inte är helt nöjd med en vara, kan du ångra eller returnera din beställning utan särskild anledning från den dag beställningen är gjord fram till och med 14 dagar efter mottagandet av det beställda paketet genom att skriftligt meddela och skicka tillbaka varan eller helt enkelt genom att skicka tillbaka varan. Vi kommer att återbetala sådana varor inom max. 14 dagar från det att vi har mottagit returen, under förutsättning att alla varor är i rimligt gott skick. Här hittar du lagstadgade instruktioner om förutsättningar och konsekvenser av ångerrätten. 

6. Betalningsmetoder
Du bestämmer själv hur du vill betala för varorna. Det finns en rad betalningsalternativ att välja mellan. Läs vår betalningsinformation.

7. Äganderättsförbehåll
De varor som levereras till dig förblir Fenix egendom tills fullständig betalning har erlagts. Så länge egendomen inte officiellt har överlämnats till dig är du skyldig att hantera varorna med största varsamhet.  Om de levererade varorna beslagtas eller påverkas av tredje part, är du skyldig att omedelbart informera oss om detta skriftligen.

8. Produktpresentation och produktinformation
Trots att vi anstränger oss för att vara väldigt noggranna i våra produktbeskrivningar, produktbilder och produktfärger, sker det ibland misstag. Vi kan inte garantera att produkternas färger återges helt korrekt. Detta eftersom färgerna du ser beror på vilken typ av dator du använder, dess inställningar samt vilken internetbrowser du använder.

Om en produkt saknar några funktioner som beskrivs eller om en bild inte återger produkten korrekt, har du naturligtvis rätt att returnera den enligt vår returpolicy, utan några extra kostnader. Vi hoppas du förstår att vi inte kan ge några ytterligare rabatter eller andra åtgärder av goodwill som ligger utanför den rättsliga garantin. 

9. Reklamation
9.1 Vi erbjuder en reklamationsrätt på 3 år från inköpsdatum noterat på ditt kvitto. För att ett reklamationsärende ska behandlas bör därför kvitto kunna uppvisas. Under den här tiden åtgärdar vi alla fel som faller under den lagstadgade reklamationsrätten. Reklamationsrätten täcker inte skador som uppstår på grund av felaktig användning, normalt slitage eller skador uppkomna genom yttre påverkan. Åtgärd under reklamationsrätten innebär att produkten antingen lagas eller byts ut, rätten att välja alternativ kan begränsas av juridiska förbehåll. Om det inte går att leverera en ersättningsvara kan du välja att säga upp köpekontraktet.

9.2 Om köpekontraktet sägs upp återbetalar Fjällräven returfraktkostnaden.

9.3 Om du vill ta upp ett reklamationsärende på en vara inköpt via vår hemsida kontaktar du vår kundservice via formuläret som finns här (öppnas i ett nytt fönster) eller telefon 0046 (0) 660 490890. Efter kontakt skickar vi en förbetald fraktetikett.

9.4 Observera att vi endast tar emot varor som köpts via vår hemsida, www.fjallraven.se. Varor inköpta i butik/via återförsäljare ska vid reklamationsrätten hanteras av respektive inköpsställe som står angivet på ditt kvitto.

10. Transportskador
Om skador uppstår under transporten ska du rapportera synliga skador direkt till det transportföretag som levererade paketet till dig – för Finland, Danmark, Norge och Sverige kontakta PostNord, för övriga länder kontakta DHL, DPD eller UPS.

11. Skadeståndsskyldighet
11.1. Inget i dessa villkor ska undanta eller begränsa vår skadeståndsskyldighet för bedrägligt eller vilseledande agerande eller dödsfall eller personliga skador som uppstår på grund av vår försumlighet.

11.2. Obs!

  • Vi åtar oss inte någon skadeståndsskyldighet för skador på ditt datorsystem eller förlust av data som uppstår på grund av att du använder webbplatsen.
  • Vi kan inte garantera vilket innehåll och vilka tjänster som finns tillgängliga på webbplatsen. Allt innehåll och alla tjänster på webbplatsen tillhandahålls i befintligt skick och i mån av tillgänglighet.
  • Vi kan inte garantera att webbplatsen kommer att vara tillgänglig utan avbrott och i fullt fungerande skick, eller att informationen på själva webbplatsen är fri från fel eller utelämnanden (vi kommer dock att vidta alla möjliga åtgärder för att rätta till eventuella fel eller utelämnanden så snart som möjligt när vi har fått information om dem).

11.3. Vår totala skadeståndsskyldighet till dig för förluster eller skador som uppstår i samband med detta avtal ska begränsas till det totala priset för din beställning.

11.4. Inget i dessa villkor syftar till att påverka dina lagstadgade rättigheter.

12. Force Majeure
Vi är inte ansvariga för förseningar eller underlåtenhet att uppfylla våra åtaganden enligt dessa villkor om förseningen eller underlåtenheten uppstår på grund av en händelse som ligger utom vår rimliga kontroll. Sådana händelser inkluderar, utan begränsning, problem med infrastrukturen, myndighetsingripanden, krig, civila oroligheter, kapningar, bränder, översvämningar, olyckor, stormar, strejker, lockouter, terroristattacker eller industriella åtgärder som påverkar oss eller våra leverantörer.

13. Integritetspolicy
Vi har en integritetspolicy som styr hur dina personliga data behandlas och skyddas av Fenix. Läs vår integritetspolicy.

14. Överlåtelse
Fenix förbehåller sig rätten att överlåta krav för förfallna betalningar som har uppstått i samband med varor som levererats till tredje part.

15. Copyright och andra immateriella rättigheter
Utformningen av den här webbplatsen och all text, grafik, information och allt innehåll och annat material som visas på eller går att ladda ned från den här webbplatsen är skyddade av copyright, varumärkeslagstiftning och annan lagstiftning och får inte användas på annat sätt än i enlighet med dessa villkor och bestämmelser, eller med föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från oss.

16. Slutbestämmelser
16.1. Dessa villkor styrs av och tolkas i enlighet med Sveriges lagar. Alla tvister som uppstår ska lyda under det svenska rättsväsendets icke-exklusiva domvärjo.

16.2. Om något av dessa villkor befinns vara ogiltigt av domstol eller annan regleringsman ska övriga villkor fortsätta att gälla.