Vi mener at de beste tingene gjøres sammen som et team. Vi arbeider tett med samarbeidspartnerene våre i alle stadier av produksjonskjeden. Dette betyr at vi sender mange e-poster, snakker i flere timer på telefonen og diskuterer ting nærmere ansikt til ansikt. Det tar tid, men det er verdt det. Vi har bygget forhold som strekker over flere tiår, og vi har lært en hel del på veien. Tillit og respekt er ikke bare til nytte for oss og leverandørene våre; det betyr at vi kan skape de beste produktene for deg.

FJÄLLRÄVENS ETISKE RETNINGSLINJER

Når vi har en tydelig visjon på hvordan vi ønsker å arbeide og hva vi vil oppnå, trengs det et felles språk for å sikre at alle som arbeider med oss, er i samme tankebane og arbeider mot samme mål. Dette er grunnen til at vi har laget våre etiske retningslinjer.

Dette dokumentet er grunnlaget for hvordan virksomheten vår fungerer og kan ikke diskuteres. Det er basert på Fair Labor Associations etiske retningslinjer for arbeidsplassen og tar for seg menneskerettigheter, dyrevelferd, miljøbeskyttelser, bærekraftig utvikling og antikorrupsjon.

Vi tilbyr opplæring og støtte for å sikre at leverandørene våre følger alle våre etiske retningslinjer. Vi – og tredjeparter – har tilsyn hos og besøker leverandørene våre regelmessig, og hvis det oppstår problemer, er vi der for å støtte og iverksette tiltak for positiv endring. Vi mener oppriktig at det som er til det beste for leverandørene våre, også er det beste for oss.