Arctic Fox Initiative

Velkommen til Arctic Fox Initiative

«Det finnes mange gode ideer der ute, og mange spennende prosjekter som kan gjøre en forskjell for miljøet. Men de trenger felles satsing og samlet støtte for å bli realisert. Hver enkelt kan gjøre mye, men sammen kan vi gjøre enda mer.»

Arctic Fox Initiative er et samarbeid mellom deg og Fjällräven. Det hele begynte i 2019, og hvert år tildeler vi flere stipender som finansieres gjennom salg av utvalgte produkter fra Fjällräven. I utvelgesesprosessen ser vi først og fremst etter gode ideer som trenger kollektiv støtte for å gjennomføres. Vi støtter bare frivillige organisasjoner som fremmer naturvern eller inspirerer andre til å bruke mer tid i naturen.


Hvorfor Arctic Fox?

Fjällräven betyr «fjellrev» på svensk, og det er ikke så rart at denne kritisk truede rovdyrarten har en spesiell plass i hjertene våre. Fjellreven er blitt noe mer for oss enn bare et prosjekt for bevaring; den er et symbol for det vi gjør for naturen og støtten til lignende tiltak. Derfor henger det på greip at vi utvidet Arctic Fox Initiative. I dag er det et globalt tiltak, og vi får søknader fra hele verden hvert eneste år.

Møt alle som er tildelt Arctic Fox Initiative i 2020
 

Arctic Fox Conservation med WWF Finland

Fondet går til nye fôrstasjoner og videre drift av dagens støttefôring på det finske Lappland. Det dekker også opplæring av frivillige som driver med undersøkelser av bestanden. Siden 1980 har antall fjellrev i Sverige økt fra 30 til over 200. Dette er delvis et resultat av støttefôring i leveområdene. Vi har akkurat hatt en rekordsommer for antall nyfødt fjellrev i Sverige og Norge, og flere valper i områder hvor fjellreven ikke har vært observert på mange år. Den lovende situasjonen i Sverige og Norge gir håp for bestanden av fjellrev i Finland. Her har nemlig valpene uteblitt de siste 24 år. WWF Finland har installert flere fôrstasjoner i det finske Lappland, og det ser ut til å gå riktig vei. Likevel trengs det strakstiltak for videreføring og fortsatt samhandling til den finske bestanden av fjellrev er gjenopprettet.

Les mer

Opplæring av fjellførere i skolen via turforeningen Deutschen Wanderverband i Tyskland

Turforeningen Deutschen Wanderverband i Tyskland gir støtte til utdanning og fremmer friluftsaktiviteter, som er en del av den nasjonale læreplanen for barn og unge voksne. Med støtten fra Arctic Fox Initiative satser de på opplæring av nye fjellførere i skolen med dette prosjektet i delstater over hele Tyskland. Fjellførere i skolen bidrar til et alternativ for læring om naturen for mange elever de neste årene.

Photographer: Kuhr

 

Power to Be.

Noen ganger er man bare helt samstemte nå det gjelder verdier. Det var nettopp det vi opplevde da vi fant Power to Be. Denne organisasjonen tilrettelegger for at flere får tilgang til naturens eventyr via hjelp og støtte til enkeltpersoner med kognitive, fysiske eller andre utfordringer. Gjennom flere ulike programmer hjelper et dedikert team med ildsjeler unge mennesker med å overkomme barrierer ved å tilbringe tid i naturen.

Foxtrail

Gå til Foxtrail for mer informasjon om tildelt støtte i 2020

Les mer
Hvem fikk Arctic Fox Initiative i 2019

2 minute beach clean

The Beach Clean Network Ltd er en frivillig organisasjon som er lokalisert i Storbritannia. Formålet med organisasjonen er å oppmuntre til strandrydding. Ideen bak prosjekt #2minbeachclean er enkel, men effektivt: Du plukker søppel i to minutter hver gang du er på stranden (eller hvor som helst), og legger det fra deg på en egen søppelstasjon. Det fungerer fordi alle har to minutter til overs, men til sammen utgjør to minutter en stor forskjell hvis alle er med.

Les mer

Leave No Trace

Leave No Trace for Outdoor Ethics gir opplæring om friluftslivets gleder uten å skade miljøet. Med hovedkontor i delstaten  Colorado finner du Leave No Trace ved inngangsporten til noe av det rikeste dyrelivet som USA har og by på, og organisasjonen følger syv enkle grunnprinsipper gjennom utdanning og opplæring for å gjøre friluftslivets gleder tilgjengelig for alle på en ansvarlig måte.

Les mer

Hej främling!

Hej främling! er en svensk frivillig organisasjon som tilbyr gratis helsefremmende aktiviteter for alle. Organisasjonen ble grunnlagt i 2013 og gir støtte og opplæring om friluftsaktiviteter til tusenvis av flyktninger og lokale i et nyskapende integreringsprogram.

Les mer
Kånken – spesielle kunstneriske utgaver
 

Arctic Fox Initiative finansieres delvis av salg av utvalgte produkter. Vi vil sørge for at de valgene du tar går direkte til sakene som hjelper miljøet. Denne sesongen har vi gått sammen med Moa Hoff, en svensk kunstner som har brukt en illustrativ og imaginær tilnærming for hånd til sitt Kånken Art design. Fra salget av Kånken Art går én prosent direkte til Arctic Fox Initiative Fund. I 2019 og 2020 tilsvarte det et beløp på 350 000 euro.

Hvis du vil bli med og støtte Arctic Fox Initiative med Kånken Art, se Moa Hoffs design her.

For oss har Arctic Fox Initiative blitt et symbol på egeninnsats for å beskytte naturen. Vi skjønte at vi kan få til mye, men sammen kan vi få til mer.

CHRISTIANE DOLVA
Head of Sustainability i Fjällräven

I de siste 100 år har fjellreven vært utsatt for klimaendringer og kritisk truet av utryddelse i Skandinavia. Det første prosjektet som inspirerte Arctic Fox Initiative, og noe vi hele tiden støtter, er Svenska Fjällrävsprojektet ved Stockholms universitet. Det ser lovende ut, men det er langt igjen til målet, og vi er klare for veien videre. Vi håper du blir med.