Arctic Fox Initiative

Sammen kan vi gjøre mer

Det finnes mange gode ideer og mange spennende prosjekter som har potensiale til å gjøre en forskjell for miljøet, men det krever felles satsing og samlet støtte for å bli realisert. Hver enkelt kan gjøre mye, men sammen kan vi gjøre enda mer.
I 2019 grunnla vi Arctic Fox Initiative – et samarbeid mellom Fjällräven og deg. Arctic Fox Initiative deler årlig ut stipender til en rekke ideelle organisasjoner. Dette finansieres gjennom salg av utvalgte produkter fra Fjällräven. Vi velger organisasjoner som enten har et mål om å ta vare på miljøet eller som inspirerer andre til å bruke tid i naturen.
Hvorfor «Arctic Fox» (fjellrev)?
«For oss har fjellreven blitt et symbol på at det krever egeninnsats å ta vare på naturen. Vi skjønte at vi kan gjøre mye, men at vi sammen kan gjøre enda mer.»

Christiane_jpg.jpg
Christiane Dolva, Fjällräven Sustainability Consultant

Fjällräven er jo «fjellrev» på svensk, så det er ingen nyhet at vi inspireres av utrydningstruede arter. I Skandinavia har fjellreven vært truet av utryddelse i et århundre og møter stadig større utfordringer på grunn av dagens klimautfordringer..

Dermed er fjellreven blitt noe mer enn et samtaleemne i Fjällräven. Den er et symbol på at vi legger inn stadig større innsats for å verne om naturen, og støtter tiltak med samme mål. Det første prosjektet som inspirerte Arctic Fox Initiative var Save the Arctic Fox Project fra Stockholms universitet. Fremdeles i dag støtter vi dette prosjektet. Finn ut mer om hvordan prosjektet ligger an

Foxtrail

Gå til Foxtrail for å finne ut mer om tidligere mottakere

Les mer

Tidligere stipendmottakere av Arctic Fox

The Leave No Trace Center for Outdoor Ethics

Leave No Trace Center for Outdoor Ethics er en amerikansk ideell organisasjon som fremmer bærekraftig bruk av naturen. Leave No Trace bidrar med banebrytende forskning, informasjonsarbeid og motiverende tiltak for å behandle naturen med respekt.

Mer informasjon

The 2 Minute Foundation

Søppelplukking i to minutter av gangen er hjertesaken til The 2 Minute Foundation, en ideell organisasjon med base i Storbritannia. Organisasjonen har stor tro på at det å løse små, enkle oppgaver kan gjøre en stor forskjell, og står bak følgende tiltak: #2minutebeachclean, #2minutelitterpick, og #2minutestreetclean.

Mer informasjon

WWF Finland

Siden 1980 har fjellreven i Lappland, Finlands nordligste landskap, økt i antall fra 30 til 200. Dette er delvis et resultat av WWF Finlands vel gjennomførte fôringstiltak. Sommeren 2020 var det rekordmange fødsler av reveunger i områder der fjellreven ikke har vært observert på mange år. Det trengs likevel mer støtte for å gi dem en sjanse til å overleve gjennom våren 2021. For å få til dette skal WWF Finland drifte de nødvendige fôrstasjonene gjennom Arctic Fox Initiative, og også opprette nye fôrstasjoner.

Les mer på Foxtrail-bloggen

Opplæring av fjellførere i skolen via turforeningen Deutschen Wanderverband i Tyskland

Turforeningen Deutschen Wanderverband i Tyskland støtter utdanning og fremmer friluftsaktiviteter, som er en del av den nasjonale læreplanen for barn og unge voksne. Med støtten fra Arctic Fox Initiative lærer de opp nye fjellførere i skolen i delstater over hele Tyskland med dette prosjektet. Fjellførere i skolen bidrar til et alternativ for læring om naturen for mange elever.

Finn ut mer

Power to be

Power To Be, en ideell organisasjon med base i British Colombia i Canada, mener at alle hører hjemme i naturen. Ved å fjerne kognitive, fysiske, sosiale og økonomiske barrierer legger de mye innsats i å fremme friluftslivets gleder.. Gjennom flere rekreasjonsprogrammer tilbyr de personlig tilpasset støtte for ungdom, familier og voksne. Midler fra Arctic Fox Initiative hjelper Power To Be med utstyr og støtte for at flere skal få oppleve de fysiske og psykiske fordelene ved naturen.
Finn ut mer