Ända sedan starten i den lilla staden Örnsköldsvik har friluftsföretaget Fjällräven strävat efter att göra det lättare för människor att njuta av naturen. Vi hyser den största respekten för vår miljö och med naturen som inspirationskälla fokuserar vi på att utveckla produkter med praktiska detaljer och enkel design i klassisk skandinavisk stil.

Det här är Fjällräven:

  • Utveckla tidlös, funktionell och hållbar friluftsutrustning
  • Agera ansvarsfullt gentemot natur, djur och människor
  • Inspirera och väcka intresse för friluftsliv 

"Vi har vandrat i över 50 år. Jag hoppas att vi aldrig kommer fram."
Hands holding fresh picked blueberries

Vår Mission

Vilka vi är, var vi kommer ifrån och vart vi är på väg.

Läs mer
Historic photo of family camping

Vår tidslinje

Vår pågående resa mot ständdig förbättring

Läs mer

The Arctic Fox Trust

Vi stödjer projekt som sätter naturen i första hand

Woman wearing parka and winter hat looking into distance

Vårt ansvar

Lämna lägret i bättre skick än vi fann det.

Läs mer
Closeup of knit white sweater

Våra material

Funktionella, hållbara, tidlösa och skapade utifrån naturens egna villkor.

Läs mer