Naturen är vår största inspirationskälla. Det är också därifrån vi hämtar våra material och där effekterna av konsumtion blir mest påtagliga.

Vi fattar inga beslut lättvindigt. När vi ska välja ett material utvärderar vi dess effektivitet, funktionella egenskaper, kemiska komposition och hur mycket som går åt. För att hjälpa oss att fatta beslut använder vi en checklista – Preferred Materials and Fibres List – som rankar materialen efter deras miljöpåverkan. Den listan uppdateras kontinuerligt, allt eftersom kunskapsläget förändras och nya material utvecklas.

EN CHECKLISTA FÖR HÅLLBARA MATERIALVAL

Vår grundregel är enkel: om ett skalmaterial inte håller dig torr kommer vi inte använda det i våra produkter, oavsett hur hållbart det är. Vi måste alltid göra en avvägning mellan materialets funktionalitet och effektivitet och dess miljöpåverkan. Där det är möjligt väljer vi ekologiska, förnybara och återvunna material, och vi prioriterar även spårbara naturmaterial. Självklart är det bättre med ett material som håller länge, än ett som du måste byta efter bara en eller ett par vintrar.

I vår checklista delas material och fibrer in i följande fyra kategorier: Utmärkt, med till exempel återvunnen ull, ekologisk hampa och Tencel®; Bra med exempelvis återvunnen polyester, G-1000 Eco och spårbar ull; Okej med polyamid, bomull, metallknappar; samt, sist men inte minst, sådana som vi inte använder, såsom PFC, PVC och angoraull.

SÅ HANTERAR VI KEMIKALIER

​Fjällrävens riktlinjer för kemikalier ​hjälper oss att undvika giftiga och förbjudna kemikalier. Vi reviderar och uppdaterar listan allteftersom ny information tillkommer. Det görs i samarbete med Kemikaliegruppen – som vi är en del av – med stöd från forskningsinstitutet Swerea. De håller oss informerade om forskningsläget, rådande lagbestämmelser och kemisk information. Självklart genomför vi också noggranna laboratorietester av våra produkter för att säkerställa att de lever upp till alla krav.

NEJ TILL FLUORKARBONER

Fluorkarboner har länge använts inom friluftsvärlden för deras förmåga att stå emot väta och smuts. Men dessa ämnen är tyvärr riktigt dåliga för miljön. Därför bestämde vi oss 2012 för att gå över till fluorkarbonfria impregneringar i samtliga våra produkter.

Fluorkarboner är en grupp sammansatta ämnen som inte enkelt bryts ner i naturen. Istället kan de färdas långa sträckor, lagras i levande organismer och till och med ackumuleras, ju högre upp i näringskedjan man kommer. De kan påverka fortplantning och hormonproduktion hos däggdjur och misstänks vara cancerframkallande. När vi ska välja impregnering till våra produkter är valet därför enkelt: vi säger "nej" till fluorkarboner.

VÅR RESA MOT PFC-FRIA PRODUKTER

Att helt utesluta perfluorerade ämnen från våra produkter är emellertid en utmaning. Vi arbetar just nu med att få bort PFC:er från våra blixtlås utan att funktionen försämras. Du kan läsa mer om det arbetet på vår blogg.

DJURSKYDD

​När vi använder material med animaliskt ursprung – som dun, ull eller läder – gör vi inga kompromisser: God djuromsorg är alltid högsta prioritet. Det är ett löfte till dig som köper våra produkter. Du kan läsa mer här.

VÅRT DUNLÖFTE

​Fullt spårbart dun har varit vardag på Fjällräven sedan 2014. Vårt dunlöfte innebär att du kan vara helt säker på att dunet i våra dunprodukter kommer från fåglar som behandlats väl, att vi vet exakt var det kommer ifrån och att det är av högsta kvalitet. Du kan läsa mer här.

Vill du veta mer? Ladda ner Fjällrävens uppförandekod.