Vi har valt att använda material av animaliskt ursprung – som ull, dun och läder – när inget syntetmaterial kan erbjuda samma funktionalitet. Men det betyder inte att vi accepterar grym eller ovarsam hantering av djur eller metoder som skadar eller orsakar onödigt lidande – tvärtom. 

Genom vår uppförandekod måste våra leverantörer garantera att deras djur behandlas humant, och vi arbetar hårt för att säkerställa fullständig spårbarhet genom alla produktionskedjor. Vi har redan nått målet för dun, nu är siktet inställt på ull och läder.

Illustration of a sheep

Våra löften till dig

”Ingen plockning av levande fåglar, ingen tvångsmatning, ingen mulesing.”
Closeup of down fill
Dun

Ingen levande-plockning; 100 procent spårbart högkvalitetsdun.

Closeup of knit wool product
Ull

En mulesing-fri resa mot spårbarhet.

Closeup of fjallraven leather patch logo
Läder

Ansvarsfull garvning utan att kompromissa med kvalitet.