Vi är övertygade om att riktigt bra lösningar utvecklas tillsammans, i ett lag. Vi arbetar nära våra partners i alla steg i vår produktion. Det innebär mängder av email, telefonsamtal och möten där vi diskuterar saker i detalj. Det tar tid, men det är värt varje minut. Vi har byggt relationer under decennier och lärt oss en hel massa på vägen. Tillit och respekt gynnar inte bara oss och våra leverantörer; det innebär också att vi kan skapa de bästa produkterna för dig. 

THE FJÄLLRÄVEN CODE OF CONDUCT

Vi har en tydlig vision om hur vi vill arbeta utifrån ett etiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. För att försäkra oss om att alla som arbetar med oss talar samma "språk" och siktar mot samma mål har vi skapat vår uppförandekod.

Dokumentet utgör grunden för hur vi gör affärer och det är inte förhandlingsbart. Det bygger på Fair Labor Associations uppförandekod för arbetsplatser och omfattar mänskliga rättigheter, djurskydd, miljöskydd, hållbar utveckling och bekämpning av korruption.

Vi ser till att våra leverantörer får den utbildning och support som krävs för att de ska kunna uppfylla uppförandekodens krav och riktlinjer. Tillsammans med tredje part granskar vi deras arbete och genomför regelbundna besök för att stärka våra relationer och bidra till positiva förändringar. Vi är övertygade om att det som är bäst för våra leverantörer också är bäst för oss. 
SAMARBETE

Vi är inte ensamma om vår vision utan delar vår målsättning med många andra inom friluftsbranschen. Tillsammans kan vi förbättra arbetsförhållanden, minska miljöpåverkan och bekämpa korruption.

​Vi är en del av Sustainable Apparel Coalition (SAC), en branschöverskridande grupp som består av mer än 80 ledande kläd- och skoföretag och icke-statliga organisationer. Genom att dela erfarenheter och information med andra ledande företag hoppas vi kunna minska branschens sociala och miljömässiga fotavtryck.

År 2013 blev vi medlemmar av Fair Labor Association (FLA). Precis som SAC är FLA en internationell intresseorganisation, men dess fokus ligger på att stärka arbetares rättigheter och förbättra arbetsvillkor på ett globalt plan. Det har det gjort det möjligt för oss att förbättra våra etiska inköp och samarbeten över hela världen.

FN:s verksamhet omfattar alltifrån klimatförändringar till mänskliga rättigheter. Organisationens arbete bygger på tron att samarbete och gemensamma åtgärder är det som krävs för global förändring. Vi har undertecknat FN:s Global Compact, ett initiativ som bygger på partnerskap mellan FN och företag världen över. Som medlemmar förbinder vi oss att arbeta enligt 10 universellt accepterade principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption.